Alle berichten van admin

Veel ontwikkelingen bij LB Strijd voor Zorg en Welzijn

Er is inmiddels bijna een jaar voorbij en er is veel gebeurd. Op 14 mei 2018 komen we weer om 18:00 uur bij elkaar in Utrecht en daar kunnen we je ook verder bijpraten over alle ontwikkelingen. Een aantal noemen we alvast hieronder.

Mensen van verschillende FNV-sectoren hebben zich bij ons aangesloten en dat bracht meteen de vraag met zich mee in hoeverre we als beweging als netwerk binnen de FNV zouden kunnen worden erkend en opgenomen worden. Om dit te onderzoeken hebben we hiertoe een opdracht gekregen van de sectorraad van FNV Zorg en Welzijn waarbij de sectorraad ons initiatief heeft omarmd en vanaf 13/12/17 zijn wij dan ook formeel een FNV ‘netwerkgroep in oprichting’ van FNV Zorg en Welzijn.

Als landelijke beweging hebben we een bijdrage geleverd aan de evaluatie van de FNV-campagne Red de Zorg in 2015. Hoewel er wel e.e.a. bereikt is, is de zorg nog steeds niet gered en zijn bijna alle actieve actiecomités ter ziele gegaan. Nu de FNV het ‘Offensief’ is gestart, rekenen we het ook tot onze taak om niet opnieuw dezelfde fouten te maken als destijds. Onze evaluatie vind je hier.

Wij ontvingen begin maart een roep om solidariteit van actiegroep ‘Wij zijn de thuiszorg Den Haag’. Wij hebben dit gedaan en tevens ons netwerk opgeroepen tot een bijdrage aan hun strijd.

Ook op 1 mei waren wij aanwezig in Den Haag om de Dag van de Arbeid te vieren. Hieronder een aantal sfeerimpressies.

Steun Nationaal ZorgFonds ook ná 15 maart 2017

Strijd voor de zorg en Welzijn is ontstaan na de beslissing van FNV om de ‘red de zorg’ campagne te stoppen. We hebben besloten om voor een goede zorg te blijven strijden, ook als de bestuurders anders beslissen.

We steunen van harte de uitgangspunten voor een Nationaal ZorgFonds. Het concept sluit goed aan en is onderdeel van waar wij voor strijden: voor een goede betaalbare zorg voor iedereen, zorg naar behoefte en niet voor de winst.

We vinden dat voor een goede zorg méér nodig is. Het is nodig dat alle bezuinigingen worden terug gedraaid, alle privatisering uit de zorg weg is, en de mens centraal staat in de zorg en niet een product (zie ons manifest).

Daarvoor willen we blijven strijden. Een strijd die verder gaat dan de verkiezingen en waarvan een Nationaal ZorgFonds een belangrijke stap is. We vragen aan iedereen die een warm hart voor de zorg heeft, samen met ons te blijven strijden.

Meld je ook aan als steunbetuiger:
www.nationaalzorgfonds.nl

NIEUWSFLITS: Teleurstellende bijeenkomsten FNV-visie op Zorg en Welzijn

In juni organiseerde de FNV in 6 regio’s bijeenkomsten voor leden om FNV-breed een visie te ontwikkelen op zorg en welzijn. De opkomst was niet groot, de bijeenkomsten waren ook niet breed bekend; een aantal leden van de Landelijke Beweging Strijd voor Zorg en Welzijn namen deel aan de bijeenkomsten. Zij hadden dezelfde ervaring: het was niet mogelijk om een discussie te voeren buiten strikt opgelegde kaders, nl. die van het huidige regeringsbeleid.

De avond werd een soort invuloefening hoe de schadelijke gevolgen van de politiek opgevangen moeten worden. En in plaats van te zoeken naar samenwerking en solidariteit een uitnodiging om tegenstellingen tussen groepen te benoemen en verrekenen.  In Utrecht waren mensen van het ledenparlement van FNV Zorg en Welzijn aanwezig. Zij mochten niet deelnemen aan de discussie, hoewel zij over veel kennis en informatie beschikken.

Wij zijn erg benieuwd in hoeverre de uiteindelijke FNV-visie een afspiegeling zal zijn van hetgeen in de bijeenkomsten aan kritische geluiden te horen was. Wij voelden ons in ieder geval op dat moment niet gehoord.

Heb je ook deelgenomen aan een bijeenkomst en wil je je ervaringen delen? We horen graag wat je er van vond!

(Voor de uitgebreidere versie van deze nieuwsflits klik hier!)